untitled-9 CRYO FLOW – Krio terapija

Uređaj za krio terapiju sa infracrvenim “feedback” sistemom

Krioterapija je primena hladnoće u fizikalnoj terapiji i kao i toplota ima slične efekte ali oni mnogo duže traju. Hladnoća deluje u prvom trenutku na krvne sudove tako što deluje na njihovo sužavanje, a posle nekog vremena dolazi do njihovog naglog širenja uz veći protok krvi. Primena krioterapije je najčešća kod otoka (uglavnom hladno) i bolnih stanja (toplo i hladno). Ova vrsta terapije se koristi već nekoliko stotina godina i podrazumeva najčesće korisćenje leda, hladnih kupki i različitih hladnih pakovanja. Pored pozitivnog efekta na tretirano područje, krio terapija može imati i negativne posledice u vidu promrzlina.

krio1

untitled-9Ambulanta Fitness Medico poseduje najmoderniji aparat iz oblasti krio terapije kojim se u rekordnom roku smanjuje otok mekog tkiva i snižava osećaj bola bez ikakvog rizika od promrzlina.

Uređaj za krio terapiju Cryoflow, je opremljen jedinstvenim infracrvenim “feedback” sistemom (sistem koji omogućava povratnu informaciju) za optimalnu regulaciju temperature. Putem ovog sistema uređaj konstantno meri temperaturu kože putem infracrvenog snopa , automatski podešava protok vazduha sa izabranom temperaturom, sprečava da temperatura ode prenisko (NE POSTOJI RIZIK OD PROMRZLINA), ili da ode previsoko (nema rezultata terapije).

untitled-9Cryoflow aparat u kombinaciji sa HILT laserom visoke snage predstavlja pravo “otkrovenje” u lečenju akutnih povreda mišića i zglobova (rupture, distorzije, kontuzije) kao i u ranoj postoperativnoj rehabilitaciji kolena, ahilove tetive, skočnog zgloba, lakta, ramena ali i kičmenog stuba kada za to postoji indikacija.

krio-text1