untitled-9 Kiropraktika kao zdravstvena tehnika

Kiropraktika je zdravstvena tehnika koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom neuromuskuloskeletnog sistema. Kiropraktika je stara više od jednog veka, a njeno ime potiče od reči grčkih reči hiro – ruka i praktika – sprovođenje akcije. Dakle, kiropraktika podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva.

U savremenom svetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje. U prošlosti, postojale su određene kontraverze u vezi sa kiropraktikom, ali danas, kiropraktika predstavlja zdravstvenu granu koja je u ekspanziji.

untitled-9 Bol u kičmi, leđima, bol u vratu?

Kod kiropraktičara se najčešće dolazi zbog tegoba kao što su: bolovi u kičmi, bolovi u leđima, bolovi u vratu, bol u ramenima, bol između lopatica, a najčešći razlog posete kiropraktičaru je bol u krstima, odnosno donjem delu leđa. Klinička istraživanja pokazuju da preko 80% pacijenata oseća olakšanje i prestanak bolova nakon posete kiropraktičaru.

Zbog kontraverzi koje su početkom prošlog veka pratile kiropraktiku, ponekad se postavlja pitanje da li je kiropraktika bezbedna.

untitled-9 Apsolutno bezbedna

Naravno, kiropraktika je apsolutno bezbedna, pod uslovom da je sprovodi stručan i medicinski školovan kiropraktičar. Kada se sprovodi stručno i adekvatno, kiropraktika gotovo i da nema neželjenih efekata, a u više od jednog veka postojanja kiropraktike nisu zabaleženi slučajevi povreda prilikom kiropraktičkih tretmana.