untitled-9 Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja deo fizikalne terpije u koji se bazira na rehabilitaciji pacijenta kroz pokret. Kineziterpija datira još iz vremena Konfučija, 2700 godina pre nove ere, čak je i sam Konfučije govorio o značaju specifičnog položaja tela u preventivne i terapijske svrhe.

Stara Hindu joga je u svrsi postizanja najvišeg stepena psihofizičke sposobnosti koristila kombinaciju gimnastičkih vežbi i vežbi disanja i istezanja. Sam Hipokrat, poznat grčki lekar iz V i IV veka pre nove ere, smatrao je gimnastiku i održavanje zdravlja kroz pokret i vežbanje jednim od dva glavna stuba medicine.

untitled-9 Kineziterapija & Fitness medico

Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja kao osnovno sredstvo za rad koristi pokret. Kineziterapija zauzima vodeće mesto u svakoj fazi  lečenja ili rehabilitacije. Glavni cilj kineziterapiskog lečenja je uspostavljanje fiziološke funkcije, povređenog segmenta ili čitavog tela. To se postiže primenom adekvatno prepisanim i pravilno doziranim vežbama.

Sistem vežbi u ambulanti za rehabilitaciju Fitness Medico osmišljen je tako da kroz različite vrste pokreta i primenom rezličitih rehabilitacinih tehnika, koji se baziraju na rehabilitaciju pokretom, omoguće pacijentu da što efikasnije i u najkraćem mogućem roku oporavi od povrede i vrati normalnim životnim aktivnostima.

Svaki pokret se prema načinu izvođenja može podeliti na: pasivni pokret, aktivno-potpomognuti pokret i aktivni pokret. Kod pasivnog pokreta terapeut ordinacije za rehabilitaciju Fitness Medico vrši pomeranje povređenog segmenta sa ciljem da se održi ili poveća obim pokreta i očuva mišicni tonus. Aktivno – potpomognuti pokret vrši pacijent uz pomoć terapeuta, dok aktivni pokret izvodi sam pacijent bez ičije pomoći.

untitled-9 Terapija pokretom

Terapija pokretom se sprovodi kod mnogih patoloških stanja usled kojih se narušavaju motorne funkcije pacijenta. Ovaj vid lečenja je nezamenljiv u ortopedskim, neurološkim, reumatološkim, kardiovaskularnim, pulmološkim i mnogim drugim poremećajima. Terapeuti ambulante za rehabilitaciju Fitness Medico obučeni su za rad upravo sa ovakvim profilom pacijenta.

Stručno odabran i pravilno izvoden sistem vežbanja doprinosi ne samo oporavku zadobijene povrede već utiče i na podizanju opste kondicije – poboljšanje opšte kondicije i normalizacija krvnog pritiska i te kako blagotvorno deluju na pacijente koji imaju problem sa srcem. Pravilno definisan i sproveden sistem vežbi je naročito važan posle odredjenih kardiovaskularnih problema kao što je infarct miokarda ili cerebrovaskularni insult u narodu poznatiji kao šlog.