untitled-9 CPM Kinetek

Uređaji za kontinuirani pasivnu mobilizaciju se koriste u prvoj fazi rehabilitacije nakon hirurških intervencija ili trauma mišićno-skeletnog sistema. Glavni cilj prve faze rehabilitacije su: kontrola post-operativnog bola, smanjenje upale, zaštita operisanog područja kako bi se stekli uslovi za adekvatno zarastanje, i sprovodjenje pasivnog pokreta u kontrolisanom obimu i specificnoj ravni. CPM kinetek je uredjaj kojim se zglob konstantno, pasivno pomera u kontrolisanom obimu pokreta koji se postepeno povećava.

CPM kinetek se koristi nakon različitih tipova ortopedskih operacija, ali njegova upotreba nakon ligamentoplastike prednjeg ukrstenog ligamenta (ACL) predstavlja “zlatni standard” u ranoj mobilizaciji zgloba. I moderna rehabilitacija je gotovo nezamisliva bez njegove upotrebe. Pokretanje sinovijalne tecnosti zgloba u ranoj fazi rehabilitacije omogućava bolju difuziju hranljivih materija u sve zglobne strukture nakon operativnog zahvata. Drugi mehanizam delovanja CPM-a je prevencija stvaranja fibroznog oziljka koji kasnije onemogućava normalnu pokretljivost.

Ambulanta Fitness Medico raspolaže sa nekoliko najmodernijih CPM aparata koji pacijenti mogu iznajmljivati i potpuno bezbedno koristiti u kućnim uslovima.